Beli Buku Sekarang---Daftar Isi---Gabung Di FB---Judul Pidato---Tips Pidato Memukau---Pidato Gratis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inilah Pidato Upacara yang Berdaya Gugah?Klik sekarang disini
---------------------------------------------------------

Sekarang Bantu Seorang Teman Dapatkan Pidato Terbaru, Tulis Email Anda Disini!

Kamis, 22 Juli 2010

Contoh Pidato Biantara Sunda 9

BIANTARA PERESMIAN PAGUYUBAN PAMITRAN WARGA RT. 02/RW.IV

DSN. TENJOLAYA DS. SUKAGALIH

SUMEDANG, 22 APRIL 2006

(Ku : Sekretaris : Kardiyat Rosihan)

BAPAK KEPALA DESA, KETUA BPD, LPMD, KETUA RW. I/IV SARENG KETUA RT SA DSN. TENJOLAYA

BAPA KETUA DKM AL-AMANAH, ALMUBAROKAH SARENG DKM BAITUL MUMIN DSN. TENJOLAYA OGE KA DKM AT-TAUFIK

BAPAK KETUA RT.02 SARENG JAJARANANA

BAPAK BABINKAMTIBMAS KEC. SUMEDANG SELATAN

TEU HILAP KA PANGERSANA KETUA MUI KEC. SUMEDANG SELATAN (BAPA USTAD USUP)

ANU KU SIMKURING DIPIHORMAT

KA SADAYA WARGI-WARGI KHUSUSNA RT. 02 UMUMNA KA SADAYA NU HADIR ANU KU SIM KURING DIPIHORMAT.

ALHAMDULILLAH, WA SYUKURILLAH, WA NI’MATILLAH, REHING URANG TIASA RIUNG MUNGPULUNG SARENG DULUR-DULUR, TIASA TEPANG SARENG MIWAH KADANG WARGA, TIASA PAAMPROK JONGHOK SARENG NU DIPIKASONO, ETA SADAYA HAKEKATNA KALAYAN IJIN ALLAH SWT. ANU MAHA MURAH TUR MAHA ASIH.

SHOLAWAT, SALAM TUR KAWILUJENGAN MUGIA DIKOCORKEUN TUR DIKUCURKEUN KA PANUTAN ALAM NABI SINELIR, NABIYULLAH MUHAMMAD SAW. ANU TEU KINTEN KU URANG DIPIKACINTANA, KALEBET KULAWARGINA, PARA SAHABATNA, PARA TABI’IN , PARA TABI’IN TABI’IT KUM KA SADAYA UMATNA ANU MAHABAH KA ANJEUNNA, MUDAH-MUDAHAN URANG SADAYA SING DIPASIHAN SAFAAT DIYAUMIL AKHIR, AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

SABDA PANGBAGEA, KALAYAN ASMANA PUPUHU PAGUYUBAN PAMITRAN WARGA RT. 02 / RW. IV DSN. TENJOLAYA DS. SUKAGALIH, ANU NUMUTKEUN KASAPUKAN SADAYA WARGA NYAETA KETUA PAGUYUBAN BAPA TATANG, NGAWAKILKEUN KA SIM KURING SALAKU SEKRETARIS NGAHATURKEUN NUHUN KA SADAYA NU LALENGGAH DINA ACARA PERESMIAN PAGUYUBAN PAMITRAN WARGA RT. 02/RW. IV DSN. TENJOLAYA ANU SAKANTENAN BARI NGALAKSANAKEUN PANGEMUT-NGEMUT MAULID NABI MUHAMMAD SAW 12 RABIUL AWAL 1247 H.

JANTEN PARA SEPUH SARENG HADIRIN SADAYANA, IEU RIUNGAN TEH AYA SABABARA MAKSAD :

  1. TASYAKUR BINI’MAT DIRESMIKEUNANA PAGUYUBAN PAMITRAN WARGA RT. 02
  2. CEUK BASA NU UMUM MULUDAN

  1. SILATURAHMI SARENG APARAT PAMARENTAHAN DESA, RW, RT OGE KADANG WARGA URANG SADAYA
  2. PANGEMUT-NGEMUT HARI JADI SUMEDANG NU KA 428

MERENAH PISAN SIM KURING NGADUGIKEUN PANGWILUJENG SUMPING KA SADAYA NU HADIR ANU PARANTOS NYAOSAN PANGANGKIR SIM KURING TI PANITIA PELAKSANA, SARENG NGARAOS REUG-REUG MARGI NU DIULEM KACIDA MUNDELNA APARAT PAMARENTAHAN OGE TI DKM DSN. TENJOLAYA.

DINA KASEMPETAN IEU SIM KURING ATAS NAMI KETUA BADE NGADUGIKEUN LAPORAN PELAKSANAAN KAGIATAN IEU DIANTAWISNA NYAETA :

  1. KAPANITIAN DI CEPENG KU PAGUYUBAN PAMITRAN ANU SUSUNANNA NYAETA :

PELINDUNG : KETUA RT. 02

PENASEHAT : SEKRETARIS RT & SEKSI KEROHANIAN RT. 02

KETUA PELKSNA : BAPA TATANG (SALAKU KETUA PAGUYUBAN)

SEKRETARIS : KARDIYAT ROSIHAN

BENDAHARI : IBU ST. IYEN

ANGGOTA : BAPA MAS ERI BAHARI

BAPA ENGKAM KAMTU

DIBANTOS KU SADAYANA WARGA RT. 02

  1. TEMA IEU KAGIATAN MULUDAN NYAETA : “ URANG WANGUN HIJI PARANGGON GOTONG ROYONG KU JALAN SILIH TULUNG TINULUNGAN DINA JALAN BEBENERAN, KALAYAN NGANGGE MOTO NULUNG KANU BUTUH, NALANG KANU SUSAH, BARI DIBARENGAN RASA TANGGUNG JAWAB”
  2. SUMBER DANA :

TI SADAYA WARGA RT. 02 ANU SIFATNA TEU MAKSA, MASIHAN KALAYAN IKLAS MANGRUPI :

1. ARTOS......................................RP 545.000,00

- KAS RT 02 AGEUNGNA............Rp 100.000,00

- WARGA RT. 02............................Rp 315.000,00

- IBU-IBU PANGAOSANDI RT. 02..... Rp 30.000,00

- TI LUAR RT. 02......................... Rp 100.000,00

2. BEAS KIRANG LANGKUNG 30 KG

3. TUANGEUN MANGRUPI TUMPENG SARENG SAJABINA NU NGADAMELNA MASING-MASING

SIM KURING ATAS NAMI PANGURUS PAGUYUBAN JAZAKALLOHU KHOIRON KATSIRO, KA SADAYA ANU PARANTOS NGAROJONG LANCARNA IEU ACARA.

DINA KASEMPETAN IEU OGE SIM KURING SAKANTENAN BADE NGUNINGAKEUN HAPERKAWIS PAGUYUBAN NU TOS DI BENTUK KAPANGURUSANNANA , ATUH OGE ANU SAKANTENAN BADE DIRESMIKEUN KU BAPA KAPALA DESA SUKAGALIH, DIANTAWISNA NYAETA :

  1. KAPANGURUSAN PERIODE (2006-2008)

KETUA : BAPA TATANG

SEKRETARIS : KARDIYAT ROSIHAN

BENDAHARI : IBU ST. IYEN S.

PENGAWAS PERIODE (2006 – 2008)

PENGAWAS : 1. BAPA MAS ERI BAHARI

2. BAPA ENGKAM KAMTU

II. NAMINA IEU PAKUMPULAN NYAETA :

“ PAGUYUBAN PAMITRAN WARGA RT. 02 DSN. TENJOLAYA “

DIBENTUK KAPING : 9 APRIL 2006 WAKTOS RAPAT WARGA RT. 02 DINA, ATUH DIRESMIKEUN DINA MOMENTUM HARI JADI SUMEDANG 428 PING 22 APRIL 2006, KALAYAN DIHADIRAN KU WARGA ANU HADIR NYAETA 27 KK, SADAYANA KK DI RT. 02 NYAETA 33 KK, MUNG KANYATAANANA JANTEN 40 WARGA, JANTEN TEU NINGAL KK TAPI NINGAL WARGA RT 02-NA BADE SAHA BAE MANGGA, JANTEN IEU PAGUYUBAN DIBENTUK NGANGGE (ATURAN TIKUKEUR WARGA) ATAS USUL, SARAN TI WARGA, KU WARGA KEUR WARGA, ALHAMDULILLAH KASAPUKAN SADAYA WARGA PAGUYUBAN IEU NGANGGO :

- LANDASAN : PANCASILA SARENG UUD 1945

- ASASNA : KAKELUARGAAN SARENG GOTONG ROYONG

- TUJUANNANA :

“ NGAWUJUDKEUN KASEJAHTERAAN WARGA RT. 02 KHUSNA, JEUNG NGAROJONG PANGWANGUNAN RW. IV KATUT DSN. TENJOLAYA DS. SUKAGALIH PADA UMUMNA”

III. FUNGSI SARENG MANFAATNA :

1. NGAWANGUN JEUNG NGEMBANGKEUN POTENSI KAMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT RT. 02/RW. IV KHUSUSNA, JEUNG WARGA DSN. TENJOLAYA UMUMNA PIKEUN KASEJAHTERAAN WARGA JEUNG SOSIALNA.

2. NGAJALIN SILATURAHMI, JEUNG GOTONG ROYONG GAWE BARENG, SILIH TULUNG TINULUNGAN DINA JALAN BEBENERAN

IV. BENTUK KAGIATANANA

1. SIMPANAN PAGUYUBAN PAMITRA RT. 02

2. PINJAMPEK

3. USAHA SANES PIKEUN NGARONJATKEUN PANGWANGUNAN EKONOMI KARAKYATAN

ALHAMDULILLAH SAPARANTOSNA DIBENTUK ; PANGURUS PARANTOS NGASOSIALISASIKEUN KA SADAYA WARGA RT. 02, TUR WARGA RT. 02 PARANTOS NGAREALISASIKEUN KANA KAWAJIBAN SALAKU ANGGOTA PAGUYUBAN ANU HASILNA DUGI AYEUNA PAGUYUBAN TEH TOS KAGUNGAN DANA PIKEUN DIKOKOLAKEUN KU URANG SADAYANA MANGRUPI ARTOS ANU AGEUNGNA Rp 881.400,00 (9 WARGA DEUI PANGINTEN ANU TEU ACAN MASIHAN KAWAJIBAN NAMUNG TOS NAWIS SERAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN), HATUR NUHUN KANA KAPERCANTENAN TI SADAYA WARGA RT. 02. KA SADAYA PANGURUS. ATUH PROPIL SARENG PROGRAMNA TOS DISUSUN KALAYAN PARANTOS DIUNINGAKEUN KA PANGAWAS MINANGKA WAWAKIL ANGGOTA PAGUYUBAN KALAYAN BRUK-BRAK DIUNINGAKEUN KA BAPA RT SALAKU PALINDUNG ,TAH TAUN PAYUN MAH JANTEN CICIREN HARI JADI SUMEDANG TEH KHUSUSNA KANGGO RT. 02 MAH PANGINTEN DISAGEDENGEUN PANGDAWEUNGAN MUKA TINEUNG KA KOTA SUMEDANG, OGE PAMUKANING TUTUNGKUSAN DINA SATAUN, ANU TEUKIRANG PENTINGNA NGUNINGAKEUN KA SADAYA WARGA RT. 02 LENGKAH-LENGKAH ANU BADE DILAKSANAKEUN TAUN SALAJENGNA, SAUR NU UMUMNAMAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PAGUYUBAN.

KUKITUNA NEDA PIDU’ANA NU KASUHUN, HUSUS TI PARA SEPUH UMUMNA TI SADAYANA NU HADIR, MUGIA SIM KURING SALAKU PENGURUS SADAYA SING TIASA NGALAKSANAKEUN TUGAS, AMANAH WARGA RT. 02, HAKEKATNA AMANAH ALLAH SWT.

ATAS NAMI PENGURUS PAMUGI SING DIPASIHAN KAKIATAN, SEHAT LAHIRIAH, SEHAT BATINNIAHNA, TURTA AYA DINA PANANGTAYUNGAN ALLAH SWT. AMIN.

SAKITU PANGINTEN SINGKETNAMAH

ATUH HAPUNTEN ANU KASUHUN, BOK BILIH SAUR TEU DIUKUR-UKUR, SABDA TEU DIUNGGANG-UNGGANG, AYA KECAP ANU TEU MERENAH, , AYA PISANGGEM ANU TEU LERES DA SANES AHLINA, MUGIA AGUNG CUKUP LUMUR JEMBAR SIHAKSAMI..

.URANG BISMILAHAN BAE MANGRUPI SEKAR PAMUKA CARITA DI WEWENGKON RT. 02

MARGI BISMILAH TEH MANGRUPI KEDALING LISAN PAMIANGAN ANU IMAN, ATUH OGE BISMILAH TEH MENGRUPI MUNGGARAN LENGKAH LUMAMPAH, CIRI MIMITI URANG INDIT, BARI NYUPRIH KARIDOAN GUSTI,

TANDA PRAK URANG LUMAMPAH, NEDA KABERKAHAN GUSTI ANU MAHA KAWASA, TUR MAHA ASIH.

DA MUNG GUSTI WUNGKUL PAMUNTANGAN NU RUMINGKANG, PANGEUMBINGAN NU SUMANDING.

TONG HILAP, HAMDALAH, TANDA URANG PAPASRAH, MARGI MUNG MANTENA WUNGKUL ANU PAYUS SARENG WAJIB DIPUJI KU SAGEMBELNGNA MAHLUK ANU KUMELIP DISATUNGKEBING LANGIT DI SATANGKARAKING JAGAT.

ATUH OGE HAMDALAH TEH MANGRUPI PANGIPAS RASA WAS-WAS, PANYINGLAR RIA SARENG SUM’AH ANU SUMARAMBAH DINA MANAH, PANUNDUNG UJUB TAKABUR NU MAHABU DINA KALBU, PANGUSIR KUMAKI ANU NGADAKI DINA ATI, PANGJEPRET KAREREPET NU SUMELEKET DINA HATE.

MUGIA ALLAH NGAIJABAH PAMAKSADAN URANG, SARTA TETEP AYA DINA PANANGTAYUNGAN TURTA KARIDOAN MANTENA, AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

SAKALI DEUI KA SAKUMNA ANU PARANTO RUMOJONG KANA ACARA IEU SIM KURING ATAS NAMI PANGURUS NGAHATURKEUN SEWU NUHUN LAKSA KETI KABINGAHAN.

BEAS DITUTUAN DEUI, IRAHA URANG PATEPUNG.

ROBBANA ATINA FI DUNYA HASANAH, WAFIL AKHIROTI HASANAH WAQI’NA ADZABANNAR.

SUBAHA ROBIKA ROBBIL IJJATI’AMMA YA SIFUN WASSALAMU ALAL MURSALIN,

WALHAMDULILLAH HI ROBBIL ALAMIN

WABILAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SUMEDANG-TENJOLAYA, 22 APRIL 2007

(http://tenjolaya.blogspot.com/2009/03/arsip-pidato-pada-waktu-peresmian.html)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar